Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

ÁSZF

Szolgáltató

1.1. A www.newyorkdental.hu honlapot és az azon működő online áruházat a NEW YORK DENTAL Fogtechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "New York Dental") üzemelteti.

1.2.A New York Dental mint Szolgáltató adatai:

1.2.1.cégneve: NEW YORK DENTAL Fogtechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.2.rövidített cégneve: NEW YORK DENTAL Kft.

1.2.3.székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.

1.2.4.nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2.5.cégjegyzékszám: 01-09-364418

1.2.6.vezető tisztségviselő: Deutsch Róbert ügyvezető

1.2.7.adószám: 10967490-2-41

1.2.8.közösségi adószám: HU10967490

1.2.9.kapcsolattartási telefonszám: 06 1 236 4000 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között)

1.2.10.kapcsolattartási elektronikus levélcím: info (kukac) newyorkdental (pont) hu

1.2.11.a New York Dental Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-66933

1.3.Tárhely-szolgáltató adatai:

1.3.1.A tárhely-szolgáltató neve: ATOMSYSTEMS Informatikai Szolgáltató Iroda, 53490948 / Annus Tamás e.v.

1.3.2.Székhely: 5662 Csanádapáca Liszt Ferenc utca 14.

1.3.3.Telefon: +36-30/26-24-551

1.3.4.Email cím: info (kukac) atomsystems (pont) hu

1.3.5.Tárhely-szolgáltató adószáma: 69651403-1-24

1.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.:
1.4.1. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.

2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a New York Dental által értékesített terméket megvásárolja;

2.3. „Felek”: a New York Dental és a Vevő együttes megjelölése.

2.4. „Termék”: a New York Dental által értékesített termékek.

2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

2.6. „Számla”: az New York Dental által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

2.7. „Honlap” a New York Dental honlapja, amely a www.newyorkdental.hu címen érhető el.

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.
 

Az ÁSZF tárgya

3.1. A jelen ÁSZF alapján a New York Dental eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.
 

Megrendelés és teljesítés

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A New York Dental az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését is vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek.

4.2. A New York Dental vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a New York Dental szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.4. A Vevő az Ellenértéket banki utalással a megrendeléssel vagy utánvéttel (melynek díja bruttó 500 Ft) a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A New York Dental a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a New York Dental kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a New York Dental a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.

4.7. A New York Dental által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Általános Szerződési Feltételek] menüpontban olvashatóak.

4.8. A New York Dental rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.9. A New York Dental jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

4.10. A New York Dental nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a New York Dental az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a New York Dental adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a New York Dental adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.
 

Termék átadása, szállítás

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a New York Dental székhelyén, vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.

5.2. Amennyiben a vevő nem veszi át a terméket és ismételt kiszállítást kér, ebben az esetben az új kiszállításért is felszámolunk szállítási költséget, abban az esetben is, ha a rendelés leadásakor ingyenes volt a kiszállítás. Második kiszállítás kérésekor előre kell kifizetni a rendelés teljes vételárát, plusz az ismételt kiszállítás összegét is.

5.3. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.4. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.

5.5. A New York Dental 5 (öt) napig térítésmentesen tárolja a Terméket, amely időtartamot követően a Termék átvételére a Termék bruttó Ellenértéke 5 %-ának (Öt százalékának) megfelelő összegű tárolási díj megfizetése esetén van mód.

5.6. A New York Dental a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.

5.7. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.

5.8. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.

5.9. A webshopon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron a budapesti épületünkben, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól a tengerentúlról, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.

5.10. Magyarország bármely területére a GLS házhoz szállítás díja bruttó 50.000 Ft-ig 2.990 Ft (bruttó), bruttó 50.000 Ft felett (INGYENES) a webshopon leadott rendelések esetében. 40 kg fölötti csomag esetén, a 40 kg fölötti súlyra kilógrammonként 2.400 Ft (bruttó) túlsúly díjat számítunk fel.

5.11. Magyarországon GLS CsomagPontra szállítás díja bruttó 50.000 Ft-ig 1.590 Ft (bruttó), bruttó 50.000 Ft felett (INGYENES) a webshopon leadott rendelések esetében. 20 kg fölötti csomag esetén, 800 Ft (bruttó) túlsúly díjat számítunk fel. A csomag mérete nem haladhatja meg a 42x51x39,5 cm nagyságot. GLS CsomagPonton a csomag a megérkezéstől számított 5 napig vehető át.

5.12. Magyarországon Magyar Posta Csomag Pontra / Csomagautomatába szállítás díja 990 Ft (bruttó) + 2.500 Ft (bruttó) kezelési költség a webshopon leadott rendelések esetében. A csomag mérete nem haladhatja meg a 42x51x39,5 cm nagyságot. A Magyar Posta Csomag Ponton / Csomagutomatában a csomag a megérkezéstől számított 5 napig vehető át.

5.13. Magyarországon Magyar Posta házhoz szállítás díja 1.990 Ft (bruttó) + 2.500 Ft (bruttó) kezelési költség a webshopon leadott rendelések esetében. 

Elállás

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

6.2. A jelen ÁSZF 6.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a New York Dental székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a New York Dental részére. A New York Dental nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.

6.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).

6.4. Kézhezvételi időpont a Termék New York Dental székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék New York Dental általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.

6.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a New York Dental székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.

6.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a New York Dental részére, úgy a New York Dental haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a New York Dental által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.

6.7. A New York Dental a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.

6.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.
 

6.9. Visszárura vonatkozó szabályok
 

Eljárás hibás ár esetén

7.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • Irreálisan alacsony ár a termék valódi árához képest
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált áru).

7.2. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Felelősség

8.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

8.2. A New York Dental kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

8.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

8.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;

8.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;

8.2.4. a New York Dental érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.

8.3. A New York Dental a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza.
 

Szerződés hatálya

9.1. Az ÁSZF 2014. július 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.

9.2. A New York Dental egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.
 

Vegyes rendelkezések

10.1. Az New York Dental kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

10.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a New York Dentalnak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

10.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

10.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

10.2.3. telefax vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel járó) telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

10.3. A Termékekkel vagy a New York Dental magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A New York Dental a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

10.3.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.; telefon: 06/80/200-306)

10.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

10.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

10.5. A New York Dental tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.3.1. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

10.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.

10.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

10.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

10.9. A New York Dental tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

10.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

10.11. A New York Dental az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.
 

MELLÉKLET

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a New York Dental hibás teljesítése esetén a New York Dentallal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a New York Dental számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a New York Dental költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

2. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a New York Dental adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a New York Dental szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket New York Dental vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.